Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Salla e konferencave

KCSF në kuadër të hapësirave të Qendrës ofron sallë të konferencave, të pajisur me të gjitha elementet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve nga organizatat e shoqërisë civile.


Salla e konferencave ofron hapësirë të përshtatshme për organizimin e trajnimeve, punëtorive, fokus grupeve, konferencave për medie, etj. me kapacitet deri në 25 persona. Salla është e pajisur me projektor, pajisje të përkthimit dhe ka qasje në internet (wireless).

 

Çmimet për shfrytëzimin e sallës së konferencave mund të merren në nga stafi i Qendrës në office@kcsfoundation.org. Për të gjitha OShC-të aktive në Kosovë shfrytëzimi i sallës së konferencave ofrohet me çmim të përgjysmuar.  

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Ku duhet të raportojnë OShC – të?më shumë