Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

FONDI KANADEZ PËR INICIATIVA LOKALE (CFLI) 2017-2018 - PROJEKTET E PËRKRAHUARA

 

Ambasada e Kanadës njofton që do të financojë projektet në vazhdim përmes programit të Fondit Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) 2017 – 2018.


Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) është një komponent e rëndësishme e ndihmës për zhvillim të Qeverisë Kanadeze. Duke reflektuar prioritetet e Qeverisë së Kanadasë dhe duke marrë parasysh kontekstin socio-ekonomik dhe politik të Kosovës, CFLI fokusohet në punën me shoqërinë civile, veçanërisht me organizatat bazë në komunitet, për të mbështetur qeverisjen demokratike dhe për të promovuar të drejtat e njeriut.


Pesë projektet janë përzgjedhur në mesin e 88 aplikacioneve të pranuara. Vlerësimi i aplikacioneve është bërë vetëm nga Ambasada Kanadeze në Zagreb, përderisa në zbatimin e skemës Ambasada punon në bashkëpunim me Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile, përgjegjës për koordinim lokal.
 

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cili është roli i Këshillit Kombëtar për Integrim Europian?më shumë