Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

OSHC-të trajnohen për marrëdhëniet me publikun dhe median në kuadër të projektit TACSO

Mbi kërkesën e Asistencës Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile (TACSO), Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) mbajti një trajnim me temë “Marrëdhëniet me publikun dhe mediat”.


Trajnimi i mbajtur në datat 23-25 maj 2017, pati si qëllim rritjen e vetëdijes institucionale të organizatave të shoqërisë civile, si dhe asaj individuale të përfaqësuesve të OSHC-ve, kundrejt kësaj çështjeje, si dhe aftësimin e tyre për komunikim të efektshëm.


Në kuadër të trajnimit u shtjellua nocioni “marrëdhënie me opinionin”, pjesë teorike në të cilën u shpjeguan elementet kryesore të këtij nocioni. Fokus i veçantë iu kushtua elementeve përbërëse të procesit të komunikimit, ilustruar me shembuj praktikë.


Po ashtu, u diskutua rreth mjeteve kryesore, të cilat përdoren në procesin e marrëdhënieve me opinionin. Tutje, u diskutua detajisht sistemi për marrëdhënie me opinionin në organizatë, duke filluar me atë se çka përmban ky sistem, cilat janë proceset dhe bartësit e këtyre proceseve, harta e këtij sistemi e deri te matja e efikasitetit të aktiviteteve të marrëdhënieve me publikun.


Trajnimi u përmbyll me diskutimin rreth planeve të veprimit dhe strategjive të komunikimit të një organizate, duke trajtuar rëndësinë e tyre dhe procesin e përpilimit të këtyre dokumenteve. U shtjelluan edhe fazat e planifikimit të komunikimit, hulumtimet dhe taktikat që përdoren në këto procese e deri te struktura dhe përmbajtja e planeve dhe strategjive të komunikimit.
 

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cilat janë obligimet e organizatave me Status për Përfitim Publik në Kosovë?më shumë