Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

THIRRJE PËR PROPOZIME PËR PROJEKTE: Skema e granteve për nismat e avokimit nga organizatat me bazë në komunitet

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë përmes projektit "Skema e granteve për nismat e avokimit nga organizatat me bazë në komunitet" – i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), fton organizatat me bazë në komunitet në Kosovë që të aplikojnë me propozime për grante të projekteve.   

Qëllimi i përgjithshëm i kësaj skeme është përkrahja e nismave të avokimit të organizatave me bazë në komunitet, të cilat kontribuojnë në ndryshime të shoqërisë në nivelin lokal.   

Shuma maksimale e grantit është 12,000 EUR. 

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 26 shkurt 2017, në ora 16:00. Çfarëdo parashtrese e dorëzuar pas kësaj kohe nuk do të merret parasysh. 


Informatat e tjera lidhur me Thirrjen për propozime, duke përfshirë Udhëzimet dhe formularët e aplikimit, mund të gjenden në  www.kcsfoundation.org/eugrants.
 

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cili është roli i shoqërisë civile në procesin e integrimit europian?më shumë