LAJMI I FUNDIT: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE OF... më shumë
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Trajnime të përgjithshme

Ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të OShC-ve është komponentë shumë e rëndësishme për zhvillimin e sekotrit të shoqërisë civile. Qendra ofron trajnime të nivelit bazik në temat:

  • Organizimi dhe qeverisja e brendshme OShC-ve
  • Menaxhimi i ciklit të projektit
  • Planifikimi dhe menaxhimi financiar
  • Përfshirja e OShC-ve në hartim dhe zbatim të politikave
  • Roli dhë përfshirja e OShC-ve në procesin e integrimit        europian 

Të gjitha trajnimet e ofruara nga Qendra janë në shërbim të organizatave të shoqërisë civile aktive në Kosovë. Procesi i përzgjedhjes së pjesëmarrësve në trajnim bëhet përmes thirrjes së hapur për aplikim.

 

 

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Çka nënkuptojmë me kapacitete për ngritje të fondeve?më shumë