Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Këndi i broshurave dhe materialeve

Këndi i broshurave dhe materialeve për lexim ofron hapësirë të veçantë, të ndarë në dy pjesë:

  • Broshura dhe materiale lidhur me zhvillimet e fundit të sektorit të shoqërisë civile dhe procesin e integrimit europian, dhe
  • Publikime dhe analiza të organizatave të shoqërisë civile,     institucioneve publike dhe donatorëve në Kosovë.

  Përmes përditësimit të këndit për lexim, Qendra synon grumbullimin, sistemimin dhe dhënien e informatave të fundit lidhur me zhvillimet në sektorin e shoqërisë civile dhe procesit të integrimit europian.

  Regjistrohu në KCSF

  Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

  Informatori Elektronik i KCSF-së

  më shumë

  Pyetjet më të shpeshta?

  Cilat janë përfitimet e organizatave me Status për Përfitim Publik?më shumë