Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
Fondet për Shoqëri Civile

Përkrahja e Luksemburgut

 

Përkrahja e Luksemburgut për Shoqërinë Civile në Kosovë është skemë 4 vjeçare (2017-2021) ri-grantuese e financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut. Qëllimi i përgjitshëm i kësaj skeme të implementuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)  është të përkrahë iniciativat e shoqërisë civile në Kosovë, përmes mbështetjes financiare të OJQ-ve, në këto fusha të përzgjedhura tematike:

  • Integrimi social i të rinjve;
  • Përkrahja e raportimit të drejtë në gazetari;
  • Rritja e njohurive mbi Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit dhe Integrimit Evropian.

Roli i gruas, barazia gjinore dhe integrimi i minoriteteve do të mbështetet dhe promovohet sistematikisht në të gjitha aktivitetet.

 

Për më shumë informata rreth skemës së Luksemburgut, klikoni këtu

  

Për pyetjet më të shpeshta rreth aplikimit për fushën e integrimit social të të rinjëve, klikoni këtu.

 

Për pyetjet më të shpeshta rreth aplikimit për fushën e përkrahjes së raportimit të drejtë në gazetari, klikoni këtu.

 

Lista e përfituesëve për fushën e integrimit social të të rinjëve - klikoni këtu.

 

Lista e përfituesëve për fushën e përkrahjes së raportimit të drejtë në gazetari - klikoni këtu.

 

Nga thirrja për LUX:

 

01 Sbunker


02 IADK 


03 Ec Ma Ndryshe 


04 PEN 


05 IPKO Foundation 


06 RIT Kosovo (A.U.K) 


07 Doku Fest 

 

 

Më poshtë gjenden të gjitha dokumentet e nevojshme për raportim dhe vizibilitet.

 

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Çfarë është konsultimi?më shumë