LAJMI I FUNDIT: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE OF... më shumë
Fondet për Shoqëri Civile

Përkrahja e Luksemburgut

 

Përkrahja e Luksemburgut për Shoqërinë Civile në Kosovë është skemë 4 vjeçare (2017-2021) ri-grantuese e financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut. Qëllimi i përgjitshëm i kësaj skeme të implementuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)  është të përkrahë iniciativat e shoqërisë civile në Kosovë, përmes mbështetjes financiare të OJQ-ve, në këto fusha të përzgjedhura tematike:

  • Integrimi social i të rinjve;
  • Përkrahja e raportimit të drejtë në gazetari;
  • Rritja e njohurive mbi Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit dhe Integrimit Evropian.

Roli i gruas, barazia gjinore dhe integrimi i minoriteteve do të mbështetet dhe promovohet sistematikisht në të gjitha aktivitetet.

 

Për më shumë informata rreth skemës së Luksemburgut, klikoni këtu

  

Për pyetjet më të shpeshta rreth aplikimit për fushën e integrimit social të të rinjëve, klikoni këtu.

 

Për pyetjet më të shpeshta rreth aplikimit për fushën e përkrahjes së raportimit të drejtë në gazetari, klikoni këtu.

 

Lista e përfituesëve për fushën e integrimit social të të rinjëve - klikoni këtu.

 

Lista e përfituesëve për fushën e përkrahjes së raportimit të drejtë në gazetari - klikoni këtu.

 

Projektet e përkrahura të skemës së Luksemburgut:

 

01 Sbunker


02 IADK 


03 Ec Ma Ndryshe 


04 PEN 


05 IPKO Foundation 


06 RIT Kosovo (A.U.K) 


07 Doku Fest 


08 KMSHK 


09 ÇOHU 


10 Kosovo Glocal 


11 BIRN 


12 CBS 

 

 

Më poshtë gjenden të gjitha dokumentet e nevojshme për raportim dhe vizibilitet.

 

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Ku duhet të raportojnë OShC – të?më shumë