LAJMI I FUNDIT: OSHC-TË E BALLKANIT MBLIDHEN NË PRISHTINË PËR TË RRITUR... më shumë
Fondet për Shoqëri Civile

Skemat e zbatuara nga KCSF

Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP)


Gjatë viteve 2014 – 2018,  DSP do të përkrahë projekte që do të ndikojnë në shoqëri, si dhe do të ofrojë përkrahje institucionale për organizata të cilat i përcjellin sistematikisht dhe nxisin këto ndryshime. DSP ka për synim të arrijë ndryshime pozitive në nivelin lokal dhe atë qendror.

Për më shumë informata klikoni këtu.

 

Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI)


KCSF është partneri vendor i Ambasadës Kanadeze për zbatimin e Fondit Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) në Kosovë. Ky Fond ofron mbështetje të drejtpërdrejtë për organizatat jo-për-përfitim të angazhuara në zhvillimin lokal. Thirrjet e CFLI kanë të përcaktuara fushat për cilat aplikantët mund të aplikojnë dhe publikimi i thirjes bëhet në baza vjetore.

 

Thirrja CFLI 2014-2015


Thirrja CFLI 2015-2016


Thirrja CFLI 2016-2017


Thirrja CFLI 2017-2018


Skema e granteve për nismat e avokimit nga organizatat me bazë në komunitet


Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë (ZBEK) përmes projektit “Skema e granteve për nismat e avokimit nga organizatat e komunitetit”, i cili implementohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) do të ofrojë përkrahje financiare për iniciativat e organizatave të komunitetit në Kosovë.

 


Thirrjet për aplikim për grante për rrjetëzim dhe përfaqësim


Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), me qëllim të fuqizimit të rolit të shoqërisë civile në hartim dhe zbatim të politikave, të cilat prekin komunitetin dhe publikun e gjerë përmes nxitjes së veprimeve të përbashkëta me partnerët, ofron përkrahje financiare për anëtarësim të OJQ-ve në rrjete rajonale/ndërkombëtare dhe përfaqësim rajonal/ndërkombëtar të organizatave të këtij sektori.

 

Të gjitha informatat rreth kritereve dhe mënyrës së aplikimit, përfshirë format e aplikimit dhe udhëzuesit për aplikim, mund të shkarkohen në vegëzat më poshtë:

 

Grantet për përfaqësim rajonal/ndërkombëtar

Përfituesit e granteve për përfaqësim

 

Grantet për rrjetëzim

Përfituesit e granteve për rrjetëzim 

 

Të gjitha pyetjet lidhur me aplikimin për grante nga kjo skemë mund të dërgohen në e-mailin [email protected]

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Çfarë është liria e asociimit?më shumë